Financiering zonnepanelen

Alle informatie over de financiering van zonnepanelen vind je in onze kennisbank

Zijn er financieringen voor zonnepanelen?

Voor de aanschaf van zonnepanelen zijn diverse financieringen mogelijk

Financiering voor je zonnepanelen?

Voor heel wat mensen geldt dat ze vandaag de dag graag willen kunnen genieten van de vele interessante voordelen die verbonden zijn aan het plaatsen van zonnepanelen op het dak van hun woning. Dit gezegd hebbende is het zo dat lang niet iedereen hier de nodige financiële middelen voor beschikbaar heeft. Dat hoeft gelukkig niet meteen een groot probleem te vormen. Door te kiezen voor een financiering voor je zonnepanelen is het mogelijk om alsnog een dergelijke installatie aan te kunnen schaffen en te kunnen rekenen op alle daarmee gepaard gaande voordelen.

Wil je de beste deal voor jouw zonnepanelen?

Vraag gratis & vrijblijvend offertes aan via onze website en vergelijk 4 specialisten bij jou in de regio!
Financiering zonnepanelen

Lenen voor zonnepanelen

Lenen voor zonnepanelen kan op tal van verschillende manieren gebeuren. Je kan wat dit betreft zelfs kiezen voor zonnepanelen financieren via de overheid. Voor het afsluiten van een financiering is het mogelijk om een keuze te maken uit verschillende mogelijkheden. Het gaat hierbij om de volgende:

  • De Energiebespaarlening;
  • De Duurzaamheidslening;
  • Een (extra) hypotheek;

Bij geld lenen voor zonnepanelen is het voornamelijk belangrijk om rekening te houden met de kosten die de gekozen kredietvorm met zich meebrengt. Voor het merendeel van de duurzame leningen die op de markt zijn terug te vinden geldt evenwel dat ze erg lage kosten hanteren.

Warmtefonds

Wie wil kiezen voor zonnepanelen financieren via de overheid kan daarvoor terecht bij het Nationaal Warmtefonds. Voor deze instantie geldt dat ze verantwoorde en betaalbare financieringen aanbiedt voor de verduurzaming van huizen en gebouwen van eigenaar-bewoners, maar ook van Verenigingen van Eigenaars evenals van scholen. De oprichting van het Warmtefonds vond plaats in het jaar 2013 en ze opereert in opdracht van de Rijksoverheid. Onder meer voor de zogenaamde Energiebespaarlening geldt dat ze standaard tot een bedrag van 27.000 euro kan worden aangevraagd via het Warmtefonds.

Energiebespaarlening

Wie op zoek is naar een financiering voor zonnepanelen kan daarvoor onder meer kijken in de richting van de zogenaamde Energiebespaarlening. Zoals de naam van deze financiering reeds duidelijk maakt is het mogelijk om deze af te sluiten voor alle energiebesparende maatregelen die uitgevoerd kunnen worden in bestaande woningen. De Energiebespaarlening kan dus eveneens worden gebruikt voor de aanschaf van zonnepanelen. Daar waar er in het verleden slechts maximaal 75 procent van het leenbudget kon worden besteed aan zonnepanelen is dat inmiddels 100 procent geworden.

Duurzaamheidslening

Voor verschillende gemeenten in Nederland geldt dat ze een extra voordelige financiering voor zonnepanelen aanbieden. Deze financiering wordt aangeboden onder de noemer van de ‘Duurzaamheidslening‘. Op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting is terug te vinden of de gemeente waar jij in woont een dergelijke lening aanbiedt en wat de exacte voorwaarden precies zijn. Het belangrijkste voordeel verbonden aan de Duurzaamheidslening is terug te vinden in de beperkte rente waarvan sprake is. Ga je op deze manier geld lenen voor de aankoop van zonnepanelen? Dan is het onder voorwaarden mogelijk om de betaalde rente evenals de kosten die daarbij horen via de aangifte van de inkomstenbelasting in mindering te brengen.

Lening zonnepanelen

Buiten de reeds aangehaalde mogelijkheden voor wat een financiering van zonnepanelen betreft is het eveneens een mogelijkheid om te kiezen voor een persoonlijke lening. Ook door middel van deze kredietvorm kan er probleemloos geld worden geleend voor de aanschaf van zonnepanelen. Ondanks het feit dat ook deze lening er bekend om staat best voordelig te zijn ligt de standaard premie hierbij toch net wat hoger in vergelijking met deze van de Energiebespaarlening en de Duurzaamheidslening.

Extra hypotheek voor zonnepanelen

Ook de hypothecaire lening biedt als kredietvorm verschillende mogelijkheden voor wat de financiering van zonnepanelen betreft. Wanneer er sprake is van een speciale lening voor zonnepanelen betekent dit dat je tot 106 procent kan lenen van de woningwaarde. Het is zeer belangrijk om na te gaan of de kredietverstrekker van jouw keuze deze mogelijkheid aanbiedt of niet. Dit geldt immers zeker niet voor alle financiële instellingen, in tegendeel.

Een alternatieve optie waarover je beschikt is het afsluiten van een extra hypotheek op je inkomen. Bij een extra hypotheek voor zonnepanelen is het zo dat je over de mogelijkheid beschikt om extra te lenen bovenop hetgeen je normaal kan lenen op basis van je inkomen. Voor energiebesparende maatregelen geldt op moment van schrijven dat er hierbij sprake is van een maximaal bedrag van 9.000 euro. Heb je ervoor gekozen of ben je van plan om een nul-op-de-meterwoning of een woning met een EPC van 0 of lager aan te schaffen? In dat geval kan je zelfs tot 25.000 euro extra lenen. Let op, voorwaarde hierbij is wel dat er sprake is van een energieprestatiegarantie van 10 jaar.

Is er geen sprake van een energieprestatiegarantie, maar beschikt je woning wel over een EPC0 of lager? In dat geval is het vanaf 1 januari 2019 mogelijk om een bedrag van 15.000 euro bij te lenen.

Financiële voordelen zonnepanelen

Financiële experten benadrukken in de praktijk vaak dat geld lenen alleen maar interessant is voor investeringen waar je ook direct financieel voordeel uit weet te halen. Kiezen voor een financiering voor zonnepanelen kan wat dit betreft ontzettend interessant zijn. Dit omdat je niet zomaar kan rekenen op één, maar wel op meerdere financiële voordelen. Het gaat hierbij om de volgende:

  1. Je kan een significante besparing realiseren op je energiefactuur;
  2. Je creëert een financiële meerwaarde voor je huis in het algemeen;

De energiekosten zijn door de jaren heen aanzienlijk gestegen en de algemene verwachting is dat dit ook in de jaren die gaan komen niet anders zal zijn. We zouden dus eigenlijk kunnen stellen dat de financiële voordelen verbonden aan zonnepanelen alleen maar groter zullen worden.

Subsidie zonnepanelen

Zonnepanelen financieren via de overheid kan dus gebeuren door middel van de Energiebespaarlening en de Duurzaamheidslening. Dit gezegd hebbende stellen veel mensen zich de vraag of er ook nog subsidies voor zonnepanelen aangevraagd kunnen worden. Voor de landelijke subsidie welke in het verleden werd aangeboden geldt dat ze niet langer in voege is. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat een gemeente nog over de mogelijkheid beschikt om een subsidie aan te bieden. Helaas is het zo dat lang niet alle gemeenten in Nederland over een dergelijke subsidieregeling beschikken. Je dient dan ook altijd grondig na te gaan of dit wel of niet geldt voor de gemeente waarin jij woonachtig bent. Vanaf het jaar 2023 wordt er geen BTW meer aangerekend op zonnepaneleninstallaties. Dit betekent voor particulieren toch een besparing van zomaar even 21 procent.

Zonnepanelen huren

Wil je liever toch geen financiering voor je zonnepanelen afsluiten, maar zou je wel graag willen kunnen genieten van de voordelen die een dergelijk systeem met zich meebrengt? Dan kan zonnepanelen huren mogelijks een interessant alternatief zijn om te overwegen. Aan het huren van dergelijke panelen zijn verschillende voordelen verbonden. Het gaat hierbij om de onderstaande:

  • Er is geen investering vereist;
  • Je betaalt een vaste huurprijs voor de zonnepanelen;
  • Je bent altijd verzekerd van een kwalitatieve installatie;
  • Er zijn geen onderhoudskosten waar je rekening mee dient te houden;
  • Ook een mogelijkheid bij huurwoningen;

Ondanks de voordelen brengt zonnepanelen huren ook enkele niet onbelangrijke nadelen met zich mee. Zo word je geen eigenaar van de installatie en vallen de uiteindelijke kosten van huren altijd hoger uit dan wanneer je een zonnepaneleninstallatie zou aankopen. Kan je hiermee leven? Dan kan het afsluiten van een huurovereenkomst het overwegen zeker waard zijn.

Zonnepanelen kopen

Ondanks het feit dat zonnepanelen huren duidelijk gepaard gaat met een aantal niet onbelangrijke voordelen moet het gezegd dat de meeste mensen toch nog steeds over een uitgesproken voorkeur beschikken voor zonnepanelen kopen. Dat is het gevolg van het feit dat je op deze manier altijd kan rekenen op niet alleen het meest optimale rendement, maar bovendien ook op de beste flexibiliteit. Wil je graag zonnepanelen kopen, maar beschik je daarvoor niet zelf over voldoende financiële middelen? Dan kan kiezen voor een financiering voor zonnepanelen een uitstekende keuze zijn.

Wil je de beste deal voor jouw zonnepanelen?

Vraag gratis & vrijblijvend offertes aan via onze website en vergelijk 4 specialisten bij jou in de regio!