Energiebespaarlening

Alle informatie over de Energiebespaarlening vind je in onze kennisbank

Energiebespaarlening voor zonnepanelen

Bespaar direct op je energierekening én zonnepanelen

Wat is de Energiebespaarlening?

De Energiebespaarlening maakt het mogelijk om energiebesparende maatregelen in of aan je woning te financieren. Voor heel wat mensen geldt dat ze graag hun woning energiezuiniger willen maken. Op deze manier willen ze niet alleen een bijdrage leveren aan een duurzamere leefomgeving, maar willen ze ook trachten om de vaste kosten van de energiefactuur te verlagen. Dit bij voorkeur zonder dat ze daarvoor de aangelegde spaarreserve hoeven te plunderen. Behoor jij ook tot deze groep mensen? Dan is het aanvragen van de Energiebespaarlening mogelijks ook voor jou interessant. 

Wil je de beste deal voor jouw zonnepanelen?

Vraag gratis & vrijblijvend offertes aan via onze website en vergelijk 4 specialisten bij jou in de regio!
Financiering zonnepanelen

Voor wie is de Energiebespaarlening?

De Energiebespaarlening aanvragen kan in de praktijk gebeuren door iedereen die zowel eigenaar als bewoner is van een woning. Je dient er bovendien ook rekening mee te houden dat je maximaal 75 jaar oud mag zijn en over een voldoende inkomen dient te beschikken. Bijkomend is het zo dat er ook minstens één vierde van het bedrag (dus 25 procent) dient te worden geïnvesteerd in een andere duurzame maatregel dan zonnepanelen.

De aanvraag heeft een geldigheidsduur van drie maanden en het is mogelijk om de financiering aan te vragen met terugwerkende kracht tot maximaal twee maanden na de uitvoeringsdatum. Blijkt het geleende bedrag uiteindelijk niet voldoende te zijn? In dat geval kan je overwegen om de Energiebespaarlening nog te combineren met andere duurzame subsidies.

Hoe werkt de Energiebespaarlening?

Het aanvragen van de Energiebespaarlening doe je bij het zogenaamde Warmtefonds. Het gaat hierbij om een initiatief van verschillende partijen waaronder:

 • De Rijksoverheid;
 • Rabobank;
 • ASN Bank;
 • Polestar;

Het bedrag dat je met de Energiebespaarlening kan lenen is in de praktijk gelegen tussen de 1.000 & 27.000 euro. Het aanvragen en uiteindelijk afsluiten van deze lening brengt buiten de (vaste) rente die is verschuldigd geen extra kosten met zich mee. Er zijn dus met andere woorden geen bijkomende advieskosten of kosten voor taxatie en de notaris.

Ben je van plan om jouw huis echt volledig energieneutraal te maken? Hou er in dat geval rekening mee dat het maximale kredietbedrag nog behoorlijk kan worden verhoogd. Dit hogere bedrag is wel voorbehouden voor zogenaamde nul op de meter-woningen.

Lenen zonder rente bij laag inkomen

Een belangrijke voorwaarde voor het kunnen afsluiten van de Energiebespaarlening is dat er sprake is van voldoende inkomen. Dit gezegd hebbende betekent dit niet dat mensen met een laag inkomen uit de boot vallen, in tegendeel. Beschik je over een verzamelinkomen dat niet hoger is gelegen dan 60.000 euro? Dan is het mogelijk om deze duurzame lening renteloos af te sluiten. Je betaalt in dit geval dus met andere woorden 0 procent rente.

Energiebespaarlening voor VvE

De Energiebespaarlening kan eveneens worden afgesloten voor VvE. Wanneer de lening op een dergelijke manier wordt aangevraagd zijn er verschillende voorwaarden waar aandacht aan dient te worden besteed. Het gaat hierbij meer concreet om de onderstaande:

 • De VvE dient minstens te bestaan uit twee appartementsrechten met woonfunctie;
 • De lening moet worden gebruikt voor het financieren van energiebesparende maatregelen;
 • De lening wordt door de VvE op basis van maandannuïteit afgelost;
 • Het is mogelijk om per appartementsrecht een financiering te verkrijgen tot 33.000 euro;

Voor het geleende bedrag geldt bovendien dat ze gestort zal worden in een zogenaamd bouwdepot. Door middel van declaratieformulieren is het mogelijk om de factuur vanuit het bouwdepot te betalen. De rente evenals de aflossing zullen tot slot deel gaan uitmaken van de VvE bijdrage welke ervoor zorgt dat je als lid meebetaalt zolang je houder bent van het appartementsrecht.

Nationaal Warmtefonds

Het aanvragen van de Energiebespaarlening doe je zoals eerder op deze pagina al aangehaald bij het zogenaamde Nationaal Warmtefonds. Voor het Nationaal Warmtefonds geldt dat ze een regeling is van de Rijksoverheid. Het fonds doet in de praktijk dienst als een laagdrempelig loket welke de mogelijkheid biedt aan zowel huiseigenaren als aan VvE’s om zeer voordelig een lening aan te vragen voor het financieren van duurzame investeringen. Er worden door het Nationaal Warmtefonds op moment van schrijven overigens drie verschillende soorten financieringen aangeboden. Het gaat hierbij dan meer concreet om de onderstaande:

 1. De Energiebespaarlening;
 2. De Energiebespaarlening inclusief combinatielening;
 3. De Energiebespaarhypotheek;

Voor deze laatste geldt dat ze een grotendeels aflossingsvrije en renteloze hypotheek betreft. Je dient er wel rekening mee te houden dat deze uitsluitend aan te vragen valt indien je woning in een buurt is terug te vinden welke onderdeel vormt van een gemeentelijke wijkaanpak. Ook indien je buurt meedoet aan het programma aardgasvrije wijken valt ze echter aan te vragen. De gemeente zal uiteindelijk de hypotheekadviseur aanduiden. Ook een bezoek brengen aan de notaris is voor dit type van financiering (uiteraard) een vereiste. Hou ook hier dus zeker rekening mee.

Wil je de beste deal voor jouw zonnepanelen?

Vraag gratis & vrijblijvend offertes aan via onze website en vergelijk 4 specialisten bij jou in de regio!