Nationaal Warmtefonds

Alle informatie over het Nationaal Warmtefonds vind je in onze kennisbank

Nationaal Warmtefonds

Het Nationaal Warmtefonds biedt de mogelijkheid om een voordelige, duurzame lening aan te vragen

Goedkope zonnepanelen met het Nationaal Warmtefonds

Voor veel mensen die van plan zijn om te gaan investeren in duurzame of energiebesparende maatregelen voor hun woning geldt dat ze daarvoor slechts beperkte financiële middelen voor handen hebben. Dat hoeft in de praktijk niet meteen een groot probleem te zijn aangezien er op de markt ook menig aantal financieringsmogelijkheden zijn terug te vinden. Enkele van deze mogelijkheden worden aangeboden door het Nationaal Warmtefonds. Het gaat hierbij dan meer concreet om onder meer de bekende Energiebespaarlening. Wil je graag meer te weten komen over de financieringsmogelijkheden die het Nationaal Warmtefonds aanbiedt? Blijf dan zeker verder lezen!

Wil je de beste deal voor jouw zonnepanelen?

Vraag gratis & vrijblijvend offertes aan via onze website en vergelijk 4 specialisten bij jou in de regio!
Financiering zonnepanelen

Wat is het Nationaal Warmtefonds?

Het Nationaal Warmtefonds is een initiatief die werd opgezet door de Rijksoverheid in samenwerking met verschillende financiële instellingen. Het fonds vormt een zeer laagdrempelig loket waarbij verschillende partijen over de mogelijkheid beschikken om een duurzame lening aan te vragen. Het gaat hierbij niet alleen om huiseigenaren, maar ook om bijvoorbeeld VvE’s. Doordat de lening verplicht gebruikt dient te worden voor investeringen in duurzame maatregelen kan je rekenen op twee concrete voordelen. Het gaat hierbij meer bepaald om de volgende:

 1. Er wordt een positieve bijdrage geleverd aan het milieu;
 2. Je kan de vaste kosten op de energierekening danig verlagen;

Voordat je over gaat tot het aanvragen van een bepaalde Warmtefonds lening is het belangrijk om je even goed te gaan verdiepen in de verschillende mogelijkheden die er bestaan. Er wordt in de praktijk immers een onderscheid gemaakt tussen drie verschillende financieringsvormen die we verderop deze pagina nog uitgebreid voor jou gaan bespreken.

Welke lening biedt het Nationaal Warmtefonds?

Het Nationaal Warmtefonds biedt niet alleen woningeigenaars, maar ook VvE’s de mogelijkheid om een voordelige, duurzame lening aan te vragen. Zoals hierboven al aangehaald is het zo dat er op moment van schrijven een onderscheid wordt gemaakt tussen drie mogelijke leningen, namelijk:

 1. De Energiebespaarlening;
 2. De Combinatielening;
 3. De Energiebespaarhypotheek;

Voor elke lening geldt dat ze beschikt over haar eigen, specifieke voorwaarden en voordelen. Benieuwd om te achterhalen wat deze voorwaarden en voordelen nu precies zijn? We hebben ze per financieringsvorm hieronder even uitgebreid voor jou op een rijtje gezet.

Energiebespaarlening

Ongetwijfeld de bekendste Warmtefonds lening die er op de markt wordt aangeboden is de Energiebespaarlening. Het betreft hier een duurzame financiering die het mogelijk maakt om een geldbedrag te lenen tot maximaal 27.000 euro. Het minimumbedrag waar je rekening mee dient te houden is vastgesteld op 1.000 euro. Voor de lening geldt dat ze over een uiteenlopende looptijd kan beschikken die wordt bepaald aan de hand van het exacte bedrag dat wordt geleend. De mogelijkheden waar je tussen kan kiezen zijn:

 • 7 jaar;
 • 10 jaar;
 • 15 jaar;
 • 20 jaar;

Een extra interessante voorwaarde verbonden aan de Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds is er voor mensen die over een beperkt verzamelinkomen beschikken. Ligt het verzamelinkomen bij jullie niet hoger dan 60.000 euro? Dan dien je geen rente over deze lening te betalen. De belangrijkste voorwaarden verbonden aan de Energiebespaarlening zijn de volgende:

 • De aanvrager moet ook de eigenaar en bewoner van de woning in kwestie zijn;
 • Er mag geen sprake zijn van een negatieve BKR-codering;
 • Het is mogelijk om onbeperkt en boetevrij extra af te lossen;
 • Er zijn geen afsluitkosten verschuldigd;
 • De aanvraag heeft een geldigheidsduur van 3 maanden;
 • Er kan een lening met terugwerkende kracht worden aangevraagd (maximum 2 maanden na datum van uitvoering);

Voor ZEP+- of zogenaamde Nul op de Meter-woningen geldt tot slot dat het mogelijk is om de Energiebespaarlening aan te vragen voor een beduidend hoger gelegen bedrag. Het gaat hierbij dan meer bepaald om een bedrag oplopend tot maximaal 65.000 euro.

Combinatielening

Het kan in de praktijk voorvallen dat de inkomenseisen ervoor zorgen dat je niet in aanmerking komt voor de standaard Energiebespaarlening. In dat geval is er een andere Warmtefonds lening die je aan kan vragen, namelijk de zogenaamde Combinatielening. Deze maakt het mogelijk om alsnog een bedrag van maximaal 10.000 euro te lenen. Je dient over dit kredietbedrag geen rente te betalen.

Gedurende de eerste vijf jaar hoeft er bovendien zelfs niet van het kredietbedrag te worden afgelost. Je dient er wel rekening mee te houden dat voor deze Warmtefonds lening aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, namelijk:

 • Wanneer twee personen eigenaar zijn van een woning moeten ze samen de lening aanvragen;
 • De standaard looptijd is vastgesteld op 20 jaar, behalve als je meer dan één derde van het kredietbedrag gebruikt voor de plaatsing van een warmtepomp. Dan bedraagt de looptijd 15 jaar.
 • Na een periode van vijf jaar zal het Nationaal Warmtefonds terug beoordelen of je inkomen voldoende hoog is geworden om te kunnen aflossen. Het is verplicht om je medewerking te verlenen aan deze hertoetsing. De rente zal altijd 0 procent blijven ongeacht het resultaat van deze hertoetsing.

Wordt de woning in kwestie op een zeker ogenblik verkocht? Dan dient de lening uiteraard afgelost te worden. Hou er bovendien rekening mee dat de hypotheek niet mag worden verhoogd. Ook een nieuwe hypotheek afsluiten op de woning in kwestie zonder goedkeuring van het Warmtefonds is niet toegestaan. Voldoe je aan deze voorwaarden? Dan kan het aanvragen van de Combinatielening bij het Nationaal Warmtefonds zeker en vast een interessante keuze zijn.

Energiebespaarhypotheek

Het laatste type Warmtefonds lening waar je voor kan kiezen is de zogenaamde Energiebespaarhypotheek. Het is evenwel belangrijk om er rekening mee te houden dat het afsluiten van deze lening slechts tot de mogelijkheden behoort voor een specifieke doelgroep, namelijk:

 • Wanneer je woning in een buurt staat die deel uitmaakt van een gemeentelijke wijnaanpak;
 • Indien je buurt meedoet aan het programma aardgasvrije wijken;

Het betreft hier een grotendeels aflossingsvrije evenals renteloze hypotheek. De gemeente zal in de praktijk altijd een hypotheekadviseur aanwijzen. Hou er wel rekening mee dat een notarisbezoek voor het afsluiten van deze lening in de praktijk altijd een vereiste is.

Wil je de beste deal voor jouw zonnepanelen?

Vraag gratis & vrijblijvend offertes aan via onze website en vergelijk 4 specialisten bij jou in de regio!