PVT zonnepanelen prijs

Alle informatie over de kosten van PVT zonnepanelen vind je in onze kennisbank

Wat kosten PVT zonnepanelen gemiddeld?

Gemiddeld kosten PVT zonnepanelen zo'n 900 euro per vierkante meter

Wat kan ik verwachten?

Een installatie met PVT zonnepanelen bestaat uit verschillende onderdelen. Het betreft hier een onderdeel met traditionele zonnepanelen enerzijds en een onderdeel met de zonnecollectoren van een zonneboiler anderzijds. Voor een dergelijke installatie geldt dat ze niet uitsluitend stroom, maar eveneens warmte weet op te wekken. In bepaalde situaties kan de keuze voor een installatie met PVT zonnepanelen zorgen voor een interessante meerwaarde, namelijk:

  • Wanneer je dak over een te beperkte oppervlakte beschikt om zowel zonnepanelen als zonnecollectoren te kunnen plaatsen;
  • Als je de meeste energie wil kunnen opwekken met een kleinere dakoppervlakte;
  • Wanneer je huishouden een aanzienlijke hoeveelheid warm water verbruikt;

Vooraleer te gaan investeren in een installatie met PVT zonnepanelen zal je, je uiteraard ook bewust willen zijn van de kosten die daaraan verbonden zijn. Alles wat je moet weten over de PVT zonnepanelen prijs laten we je meteen ontdekken met de onderstaande informatie.

Wil je de beste deal voor jouw zonnepanelen?

Vraag gratis & vrijblijvend offertes aan via onze website en vergelijk 4 specialisten bij jou in de regio!
PVT zonnepanelen

PVT zonnepanelen prijs per paneel

Verschillende factoren oefenen een invloed uit op de PVT zonnepanelen prijs die moet worden betaald. Het gaat hierbij dan niet alleen om het merk van de panelen, maar ook om het vermogen waarover ze beschikken en ga zo maar door. Omwille van het feit dat PVT zonnepanelen steeds deel uitmaken van een systeem waarbij ook sprake is van een warmtepomp, een omvormer en eventueel een extra boilervat evenals mogelijks zelfs extra PV-panelen is het niet zomaar mogelijk om een prijs per individueel paneel aan te geven. Besteed omwille van deze reden dan ook altijd vooral de nodige aandacht aan de gemiddelde aankoopprijs van complete systemen met PVT zonnepanelen. Meer hierover ontdek je verderop deze pagina.

PVT zonnepanelen prijs per m2

Het aangeven van een gemiddelde aankoopprijs per PVT zonnepaneel is dus een behoorlijke opgave. We kunnen aan de hand van verschillende ‘voorgebakken’ systemen die op de markt zijn terug te vinden wel min of meer vaststellen met welke prijs per vierkante meter je rekening moet houden bij de keuze voor dit type van zonnepanelen. Wat dit betreft kan je op moment van schrijven rekenen op een gemiddelde prijs van zo’n 900 euro per vierkante meter. Belangrijk om rekening mee te houden is dat de kosten voor de installatie hierin niet zijn inbegrepen.

Wat kosten PVT zonnepanelen gemiddeld?

Een gemiddeld systeem met PVT zonnepanelen kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • 12 PVT-panelen;
  • Eventueel 6 extra reguliere PVT-panelen;
  • Een 3 kW warmtepomp;
  • Een omvormer;

Als je opteert voor de plaatsing van een dergelijk systeem kan je daarbij rekening houden met een gemiddelde prijs welke is gelegen tussen de 15.000 & 25.000 euro. Als dit voorbeeldsysteem voor jouw situatie ook passend is kan je daarbij rekenen op een besparing van 860 kubieke meter gas op jaarbasis gecombineerd met een stroombesparing van 2900 kWh. Rekening houdende met deze gegevens bedraagt de terugverdientijd van dit systeem dan ongeveer 10 jaar.

Rendement PVT zonnepanelen

Het rendement waar je op kan rekenen bij het kopen van PVT zonnepanelen is een onderwerp waar door de jaren heen al veelvuldig over is gepraat. Van PVT panelen is bekend dat ze over een koelvermogen beschikken. Dit koelvermogen zorgt ervoor dat het zonnepaneel gedeelte niet te warm wordt. Hierdoor neemt het rendement toe met 20 procent. Dit betekent dat een dergelijk paneel  (gemiddeld) in staat is om 20 procent meer elektriciteit op te wekken in vergelijking met traditionele zonnepanelen die niet over een koeling beschikken.

De kosten die ontstaan aan bepaalde onderdelen van de zonnepaneleninstallatie oefenen uiteraard eveneens een bepaalde invloed uit op het totale rendement waar je op kan rekenen. Zoveel spreekt voor zich. Voor PVT zonnepanelen geldt dat ze over een gemiddelde levensduur beschikken van tussen de 25 en 30 jaar. Voor de omvormer die deel uitmaakt van een dergelijk systeem geldt echter dat ze na 10 à 15 jaar vervangen zal moeten worden. Heb je geopteerd voor de realisatie van een systeem met warmtepomp? Dan moet je er aandachtig voor zijn dat ook de compressor daarvan na een periode van zo’n 10 à 15 jaar dient te worden vervangen.

Is een warmtepomppaneel rendabeler dan een zonnecollector?

Een vraag die vaak weerklinkt met betrekking tot het rendement van PVT zonnepanelen heeft te maken met het feit of een warmtepomppaneel rendabeler is in vergelijking met een zonnecollector of niet. Voor een traditionele zonnecollector geldt dat ze meer warmte zal genereren ten opzichte van het collectorgedeelte waarvan sprake is bij een warmtepomppaneel. Daarnaast is het zo dat de warmte bij een warmtepomppaneel in eerste instantie via de warmtepomp gaat die de warmte omzet in warm water. Hiervoor is meer energie vereist dan bij een zonneboiler het geval is.

Het is wel zo dat een warmtepomppaneel erin slaagt om beter te presteren in de winter. Voor een zonnecollector geldt dat ze niet meer goed weet te renderen wanneer er sprake is van lagere temperaturen. Dit terwijl een warmtepomppaneel moeiteloos tot -7 graden warmte kan onttrekken.

Wil je de beste deal voor jouw zonnepanelen?

Vraag gratis & vrijblijvend offertes aan via onze website en vergelijk 4 specialisten bij jou in de regio!