Wet- en regelgeving zonnepanelen

Alle informatie over de wet- en regelgeving voor zonnepanelen vind je in onze kennisbank

Regels zonnepanelen

Welke regels zijn er?

Wanneer je eigenaar wordt van een systeem met zonnepanelen is het zo dat je geconfronteerd zal worden met verschillende regels waaraan je moet zien te voldoen. De wetgeving voor zonnepanelen bevat dan ook enkele zeer belangrijke onderdelen die je niet over het hoofd mag zien. Zo is er bijvoorbeeld sprake van een verplichte melding die moet gebeuren en zijn er uiteraard ook nog de regels die betrekking hebben tot bijvoorbeeld het terugleveren van stroom aan het elektriciteitsnet. In ieder geval, zou je graag alles te weten komen over de regelingen voor  zonnepanelen? Neem dan zeker de informatie door die je hieronder op deze pagina aantreft.

Wil je de beste deal voor jouw zonnepanelen?

Vraag gratis & vrijblijvend offertes aan via onze website en vergelijk 4 specialisten bij jou in de regio!
Wet- en regelgeving zonnepanelen

Welke regels zijn er voor zonnepanelen?

Er zijn verschillende regels voor zonnepanelen waar je bij het plaatsen van een installatie rekening mee dient te houden. Het gaat hierbij meer bepaald om de onderstaande:

 1. De verplichte aanmelding van je zonnepanelen bij de netbeheerder;
 2. Het terugvragen van de BTW op je zonnepaneleninstallatie;
 3. De salderings regeling zonnepanelen en de zogenaamde terugleververgoeding;
 4. Of er al dan niet sprake is van een vereiste vergunning voor je zonnepaneleninstallatie;

De wetgeving voor zonnepanelen is vrij omvangrijk en heeft bijgevolg duidelijk betrekking tot tal van verschillende aspecten. Al deze verschillende aspecten worden hier op deze pagina toegelicht.

Aanmelden bij netbeheerder

Eén van de regels voor zonnepanelen waar je rekening mee dient te houden heeft betrekking tot het aanmelden van je installatie. Hiervoor moeten er twee zaken gebeuren, namelijk:

 1. Je dient je zonnepanelen verplicht aan te melden op de website energieleveren.nl;
 2. Je dient aan de energieleverancier door te geven dat je zelf stroom gaat opwekken;

Het is belangrijk om de twee hierboven aangehaalde zaken niet over het hoofd te zien. Benieuwd waarom je dit nu precies moet doen? Dat maakt de onderstaande informatie je meteen duidelijk.

Verplicht aanmelden bij energieleveren.nl

Voor elke persoon of elk gezin die investeert in zonnepanelen geldt dat er een verplichte aanmelding dient te worden uitgevoerd op de website energieleveren.nl. Deze aanmelding is vereist omdat de netbeheerder op deze manier een goed beeld krijgt van de hoeveelheid aan stroom die er door inwoners van ons land zelf wordt opgewekt. Dat inzicht is noodzakelijk om te voorkomen dat er op een bepaald moment sprake is van energietekorten of overschotten. Let op! Voor grote systemen geldt dat ze reeds voor de installatie aangemeld dienen te zijn. Voor kleine(re) systemen geldt dat het volstaat om deze aan te melden tot een maand na de installatie van het systeem.

Energieleverancier op de hoogte brengen

Bij de plaatsing van een systeem met zonnepanelen is het eveneens zo dat je dit aan je energieleverancier dient door te geven. Deze kan vervolgens namelijk het maandelijks voorschotbedrag aan gaan passen waardoor er uitsluitend nog reststroom dient te worden betaald. Wanneer je contact opneemt met de energieleverancier is het altijd interessant om je bewust te zijn van het wattpiekvermogen van je zonnestroomsysteem.

BTW terugvragen

Per 1 januari 2023 is het BTW-tarief verlaagd van 21 procent naar 0 procent. Het verlagen van het BTW-tarief heeft als gevolg dat de BTW terugvragen niet langer dient te gebeuren.

Salderen

De Salderingsregeling is een speciale regeling voor kleinverbruikers die elektriciteit terugleveren aan het elektriciteitsnet. Je wordt bestempeld als een kleinverbruiker op het ogenblik dat je beschikt over een aansluiting met een maximale grootte van 3×80 ampère. Het hoeft niet gezegd dat deze regeling in het bijzonder wordt benut door kleinverbruikers die zelf elektriciteit opwekken door middel van een zonnepaneleninstallatie. Voor de Salderingsregeling geldt dat ze werd vastgelegd in artikel 31C van de Elektriciteitswet 1998 evenals in artikel 50 van de Wet belastingen op Milieugrondslag.

In februari 2021 werd door de Kamer het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling als controversieel bestempeld. Omwille van deze reden werd er door het kabinet voor gekozen om de startdatum met betrekking tot de afbouw van de salderingsregeling uit te stellen tot 1 januari van het jaar 2025. Dat de vergoeding voor salderen uiteindelijk zal worden afgebouwd staat echter vast.

Terugleververgoeding

De zogenaamde terugleververgoeding vormt een belangrijk onderdeel van de regeling zonnepanelen. Het betreft hier de vergoeding die je ontvangt per kilowattuur die wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Hou er rekening mee dat er sprake is van niet onaanzienlijke verschillen in de terugleververgoedingen die worden aangeboden. Het is dan ook sterk aan te raden om even grondig de terugleververgoedingen bij de verschillende energieleveranciers te vergelijken. Het hoeft immers niet gezegd dat de vergoeding een grote invloed kan hebben op de terugverdientijd van je installatie.

Geen vergunning nodig voor zonnepanelen

De wetgeving voor zonnepanelen maakt duidelijk dat er in het merendeel van de gevallen voor het plaatsen van zonnepanelen geen vergunning is vereist. Dit althans wanneer je weet te voldoen aan de criteria die hieronder staan opgesomd:

 • De zonnepanelen worden op een dak geplaatst.
 • De zonnepanelen zijn geïntegreerd met de omvormer of de omvormer wordt geplaatst binnen het gebouw in kwestie.
 • De panelen welke zich op het dak bevinden mogen niet uitsteken en dienen direct in of op het dakvlak te worden geplaatst. Bovendien is het belangrijk dat ze over dezelfde hellingshoek beschikken als het dakvlak zelf.
 • Panelen die zich bevinden op een plat dak dienen ten minste zo ver van de dakrand verwijderd te blijven als de hoogte waar de zonnepanelen over beschikken.
 • Er mag geen sprake zijn van een gebouw dat als monument geklasseerd staat. Er mag ook geen sprake zijn van een gebouw welke door het Rijk is aangewezen als een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Voor de plaatsing van zonnepanelen in de achtertuin gelden andere regels. In dit geval is het bijvoorbeeld zo dat de constructie niet hoger mag zijn dan 5 meter. Bovendien is het zo dat er voldaan dient te worden aan de voorwaarden die gelden voor het bestemmingsplan van de woning.

Richtlijnen

Buiten de verschillende vastgestelde regels voor zonnepanelen waarvan sprake is dien je er eveneens rekening mee te houden dat er sprake is van enkele richtlijnen waar je bij de plaatsing van een zonnepanelensysteem rekening mee dient te houden. Het gaat hierbij concreet om de volgende:

 • Voorkom dat brandbaar materiaal tegen de achterkant van de zonnepanelen wordt geplaatst;
 • Maak gebruik van de juiste elektrische aansluitingen en connectoren;
 • Voorzie voldoende ventilatie aan de achterzijde van de zonnepanelen tegen oververhitting;
 • Zorg voor de toepassing van een correcte dimensionering;
 • Zorg ervoor dat er geen sprake is van slijtagepunten bij de kabels;
 • Een regelmatige inspectie van de installatie wordt sterk aanbevolen;

Hou je rekening met de bovenstaande richtlijnen voor wat de plaatsing van zonnepanelen betreft? Dan kunnen daardoor heel wat vervelende situaties voorkomen worden.

Wil je de beste deal voor jouw zonnepanelen?

Vraag gratis & vrijblijvend offertes aan via onze website en vergelijk 4 specialisten bij jou in de regio!