Zonne-energie opslaan

Alle informatie over het opslaan van energie uit zonnepanelen vind je in onze kennisbank

Hoe zonne-energie opslaan?

Met een thuisbatterij kun je de zonne-energie uit jouw zonnepanelen opslaan voor later gebruik

Zonne-energie opslaan in plaats van terugleveren

Kan je zonne-energie opslaan in plaats van het terug te leveren aan het elektriciteitsnet wanneer deze niet instant wordt verbruikt? Dat is zeker mogelijk. Om dit voor elkaar te krijgen dient er gebruik te worden gemaakt van een speciale thuisbatterij. Met zo’n thuisbatterij is het mogelijk nog meer van de zelf opgewekte groene stroom te benutten. Tegelijkertijd draag je ook je steentje bij aan het verminderen van de hoeveelheid aan ‘stroomfile’ die ontstaat op het elektriciteitsnet. Wil je graag meer te weten komen over het opslaan van zonne-energie? Blijf dan vooral zeker verder lezen.

Wil je de beste deal voor jouw zonnepanelen?

Vraag gratis & vrijblijvend offertes aan via onze website en vergelijk 4 specialisten bij jou in de regio!
Zonne-energie opslaan

Hoe werkt zonne-energie opslaan?

Voor Nederlandse gezinnen geldt dat ze gemiddeld 30 procent van de opgewekte hoeveelheid aan groene stroom zelf gebruiken. Voor het restant geldt dat het teruggeleverd wordt aan het stroomnet. Dit is het gevolg van het feit dat zonnepanelen uiteraard de meeste stroom opwekken op het ogenblik dat de zon schijnt. Dit terwijl voor een groot gedeelte van het verbruik in je woning geldt dat ze op andere momenten plaatsvindt. Een thuisbatterij, ook wel een thuisaccu genoemd maakt het mogelijk om de opgewekte groene stroom die je niet gebruikt op te slaan.

Zonnepanelen in combinatie met thuisbatterij

Zonnepanelen in combinatie met een thuisbatterij plaatsen is niet noodzakelijk. Er zijn ook veel mensen die wel investeren in een zonnepaneleninstallatie, maar de niet gebruikte zonne-energie opslaan onbelangrijk vinden. Zij weten toch dat ze een zogenaamde terugleververgoeding krijgen voor de hoeveelheid aan opgewekte stroom die niet wordt benut en dus aan het stroomnet wordt teruggeleverd. Of je dus met andere woorden al dan niet kiest voor het opslaan van zonne-energie is geheel aan jou om te beslissen. Dit gezegd hebbende brengt het gebruik van een thuisbatterij absoluut interessante voordelen met zich mee. Dit niet in het minst omdat de hoogte van de terugleververgoeding die je ontvangt afhankelijk is van de hoeveelheid stroom die je zelf verbruikt.

Hoe werkt het?

Wek je (beduidend) meer zonnestroom op dan de hoeveelheid stroom die je verbruikt? In dat geval zal de regelaar van je zonnepanelen de zonnestroom naar je thuisbatterij sturen. Op het ogenblik dat deze batterij vol is zal de extra geproduceerde stroom alsnog aan het stroomnet teruggeleverd worden. Dient er zich een moment aan waarop je stroom verbruikt terwijl je zonnepanelen niets opleveren? Dan zal je eerst stroom verbruiken welke eerder werd opgeslagen in de thuisbatterij. Is die batterij op een bepaald ogenblik leeg? Dan zal je uiteraard stroom afnemen van het stroomnet.

Wat levert de thuisbatterij op in combinatie met zonnepanelen?

Zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald is het zo dat het gemiddelde benuttingspercentage van de hoeveelheid aan groene stroom die zelf wordt opgewekt is gelegen rond de 30 procent. Dat is minder dan één derde. Door gebruik te maken van zonnepanelen gecombineerd met een thuisbatterij zal je tot de vaststelling komen dat dit percentage danig kan worden opgekrikt.

Afhankelijk van de capaciteit van de batterij kan dit percentage dan ook oplopen tot 60 of zelfs 80 procent. Zo zal je nog veel minder energiekosten moeten betalen in vergelijking met de situatie waarin je uitsluitend beschikt over zonnepanelen. Dit alleen al maakt je verdiepen in zonne-energie opslag in de praktijk meer dan de moeite waard.

Wat kost een thuisbatterij?

De kostprijs waar je rekening mee moet houden bij het aanschaffen van een thuisbatterij wordt bepaald door twee verschillende factoren. In eerste instantie is er het type batterij waarvoor je gaat kiezen. Er zijn op de markt immers drie verschillende soorten terug te vinden. Daarnaast spreekt het voor zich dat ook de capaciteit niet onbelangrijk is. Des te groter de capaciteit, des te duurder de aankoopprijs doorgaans uit zal vallen. Enkele richtprijzen waar je rekening mee kan houden met betrekking tot de aanschaf van een thuisbatterij zijn alvast de volgende:

 • Gemiddeld tussen 4.000 & 10.000 euro voor een lithium-ion exemplaar;
 • Gemiddeld tussen 4.000 & 10.000 euro voor een zoutwater thuisbatterij;
 • Gemiddeld tussen 2.000 & 5.000 euro voor een loodzuur thuisbatterij;

Hou er rekening mee dat in de hierboven aangehaalde prijzen de BTW nog niet is inbegrepen. Vind jij opslag van zonne-energie ook wel interessant en wil je deze mogelijkheid dan ook graag benutten om je globale rendement verder op te krikken? Hou dan zeker niet alleen maar rekening met de aankoopprijs van de thuisbatterij van je keuze, maar ook met de eigenschappen waarover ze beschikken. De loodzuur thuisbatterij mag dan veruit de voordeligste optie zijn van allemaal, met name de levensduur is een flink stuk beperkter in vergelijking met de andere opties die er bestaan.

Rendement thuisbatterij

Het rendement waar je op kan rekenen bij het opslaan van zonne-energie wordt onder meer bepaald door het soort thuisbatterij waar je gebruik van maakt. Voor de lithium-ion exemplaren geldt dat ze over het algemeen de populairste keuze vormen. Dat is het gevolg van het feit dat deze thuisbatterijen over een mooie levensduur beschikken van tussen de 15 en 20 jaar. Dat is merkelijk langer in vergelijking met de zogenaamde loodzuur thuisbatterijen. Hou er wel rekening mee dat het rendement dat je kan behalen door middel van zonne-energie opslag met een thuisbatterij ook sterk zal worden bepaald door je eigen verbruik. In het bijzonder voor gezinnen die te kampen hebben met een grote hoeveelheid onbenutte, opgewekte groene stroom geldt dat ze sterk gebaat kunnen zijn bij het gebruik van een dergelijke thuisbatterij. Zij kunnen het globale rendement van hun zonnepaneleninstallatie op deze manier verhogen tot 60 of zelfs 80 procent.

Soorten thuisbatterijen

Voor het opslaan van zonne-energie geldt dat er gebruik kan worden gemaakt van verschillende soorten thuisbatterijen. We maken hierbij een onderscheid tussen drie verschillende opties, namelijk:

 1. De lithium-ion thuisbatterij;
 2. De zoutwater thuisbatterij;
 3. De loodzuur thuisbatterij;

Voor lithium-ion thuisbatterijen geldt dat ze op de markt zijn terug te vinden in verschillende samenstellingen. In het merendeel van de gevallen is er sprake van een samenstelling bestaande uit nikkel, kobalt en mangaan. Voor deze batterijen geldt dat ze er bekend om staan niet alleen vrij licht en compact te zijn (maar toch over een grote opslagcapaciteit te beschikken), daarnaast hebben ze een groot aantal laadcycli en hebben ze een lange levensduur (tot wel 20 jaar).

Ondanks bovenstaande kan er worden vastgesteld dat ook zoutwater thuisbatterijen tegenwoordig ontzettend vaak worden gebruikt. Voor deze batterijen geldt dat ze gebruikmaken van een nieuwe technologie die er bekend om staat heel wat milieuvriendelijker te zijn in vergelijking met lithium-ion batterijen. Voor deze batterijen geldt dat ze bestaan uit een kunststof krat welke grotendeels is gevuld met zout evenals zoet water. Wanneer er contact wordt gemaakt tussen beiden ontstaat er elektriciteit. Het opladen van deze thuisbatterij gebeurt dan weer door het zout opnieuw van het zoet water te scheiden. Nadeel is wel dat deze batterijen nog steeds vrij groot en behoorlijk zwaar zijn.

Voor de loodzuur thuisbatterijen geldt dat ze bestaan uit drie elementen, namelijk lood, zwavelzuur en water. Deze batterijen maken gebruik van een beproefde technologie welke reeds vele jaren haar nut heeft bewezen. De lage aankoopprijs is voor veel mensen een belangrijk voordeel. Dit gezegd hebbende moet er rekening te worden gehouden met een beperkte levensduur van slechts acht tot tien jaar. Bovendien staat deze accu erom bekend niet diep ontladen te kunnen worden (maximaal 30 tot 50 procent). Dit alles maakt dit type thuisbatterij de minst populaire optie van allemaal.

Vermogen

Wil je zonne-energie opslaan met behulp van een thuisbatterij? Dan zal je ongetwijfeld de vraag stellen over welk vermogen deze batterij dient te beschikken. Wat dit betreft zal je tot de vaststelling komen dat er aandacht moet worden besteed aan verschillende factoren, namelijk:

 1. Het actuele en het beoogde stroomverbruik;
 2. Het totale vermogen waar de zonnepaneleninstallatie over beschikt;

Voor heel wat mensen geldt dat ze bij het aankopen van een thuisbatterij slechts rekening houden met het actuele stroomverbruik. Dat is doorgaans niet de beste keuze. De wereld om ons heen verandert tegenwoordig immers razendsnel. Ben je van plan om binnenkort bijvoorbeeld te investeren in een elektrisch voertuig of wil je graag een extra ruimte in je woning afwerken en in gebruik gaan nemen? Dan kunnen deze zaken ervoor zorgen dat het energieverbruik stevig kan toenemen. Hou ook hier zeker rekening mee bij het aankopen van een (nieuwe) thuisbatterij.

Welk vermogen heeft mijn thuisbatterij nodig?

Op het vlak van zonne-energie opslag is het zo dat het merendeel van de gezinnen in Nederland voldoende hebben aan een thuisbatterij van 3 tot 5 kWh. Voor een doorsnee gezin geldt dan ook dat ze doorgaans beschikt over een zonnepaneleninstallatie van tussen de 3.500 & 4.000 Wp. Geldt dat ook voor jou? Dan zal je tot de vaststelling komen dat een thuisbatterij van 3 tot 5 kWh naar alle waarschijnlijkheid de interessantste keuze zal zijn. Beschik je over een zonnepaneleninstallatie van tussen de 5.000 & 6.000 Wp? In dat geval wordt het een ander verhaal. Dan zal je immers rekening willen houden met een vermogen van 6 à 10 kWh.

Hoeveel zonnepanelen kan ik aansluiten op een thuisbatterij?

Om te kunnen bepalen hoeveel zonnepanelen je nodig hebt om op de meest efficiënte manier gebruik te kunnen maken van je thuisbatterij is het belangrijk om aandacht te besteden aan het energieverbruik van je huishouden evenals de capaciteit van de batterij. Gemiddeld gezien is het in de praktijk zo dat je ongeveer 1,5 à 2 zonnepanelen nodig hebt per kilowattuur batterijcapaciteit. Is er dus met andere woorden sprake van een batterijcapaciteit van 10 kWh? Dan zal je daarbij behoeften hebben aan 15 à 20 zonnepanelen.

Voordelen van een thuisbatterij met zonnepanelen

Zonne-energie opslag brengt bij het gebruik van zonnepanelen in combinatie met een thuisbatterij in de praktijk tal van verschillende voordelen met zich mee. Denk hierbij concreet aan de volgende:

 • Je verhoogt het rendement van je zonnepaneleninstallatie aanzienlijk;
 • Je bent veel minder afhankelijk van het stroom en dus minder vatbaar voor stroomtekorten;
 • Een thuisbatterij kan dienst doen als back-up wanneer er zich een stroompanne voordoet;
 • Met een thuisbatterij word je voor een nog groter deel zelfvoorzienend;
 • In meer afgelegen gebieden vormen thuisbatterijen nog een extra belangrijke meerwaarde;

Heb jij dus met andere woorden een systeem met zonnepanelen of ben je van plan om zo’n systeem te laten plaatsen? Dan kan even nadenken over zonne-energie opslag met zekerheid een interessante keuze zijn. Dat maken de hierboven aangehaalde voordelen alvast meer dan duidelijk.

Wil je de beste deal voor jouw zonnepanelen?

Vraag gratis & vrijblijvend offertes aan via onze website en vergelijk 4 specialisten bij jou in de regio!