Stroomnet

Alle informatie over het stroomnet vind je in onze kennisbank

Stroomnet overbelast?

Met een thuisaccu ben je onafhankelijk van het stroomnet en heb je altijd toegang tot je zelfopgewekte stroom.

Zonne-energie terugleveren aan het stroomnet

Het stroomnet is zoals de naam reeds aangeeft het netwerk dat ons voorziet van stroom. Met andere woorden, op het ogenblik dat er een bepaalde behoeften ontstaat aan stroom (bijvoorbeeld door het aanzetten van één of meerdere elektrische toestellen) wordt er een verzoek gestuurd naar het stroomnet welke vervolgens reageert door het aanleveren van de vereiste hoeveelheid aan elektriciteit. Dit verloopt doorgaans zonder probleem tenzij er sprake is van een (tijdelijke) overbelasting van het stroomnet. Overigens brengt zo’n overbelasting niet alleen maar problemen met zich mee voor het afnemen, maar ook voor het terugleveren van de te veel aan groene stroom die wordt opgewekt door jouw zonnepaneleninstallatie.

Wil je de beste deal voor jouw zonnepanelen?

Vraag gratis & vrijblijvend offertes aan via onze website en vergelijk 4 specialisten bij jou in de regio!
Zonne-energie opslaan

Stroomnet overbelast

Wanneer een stroomnet overbelast raakt dient er rekening mee te worden gehouden dat dit enkele niet onbelangrijke nadelen met zich mee kan brengen. De belangrijkste nadelen waar je rekening mee dient te houden zijn de onderstaande:

  • Er kunnen problemen ontstaan met de afname van elektriciteit;
  • Er kan sprake zijn van problemen voor wat de teruglevering van elektriciteit betreft;
  • Het is mogelijk dat er tijdelijk geen nieuwe aansluitingen meer kunnen gebeuren;

Hier in Nederland is bijvoorbeeld bekend dat Brabant en Limburg te kampen hebben met de nodige problemen als gevolg van een overbelast stroomnet. Wie bijvoorbeeld een warmtepomp wenst te laten installeren of elektrisch wil gaan koken dient daarvoor doorgaans over een zwaardere elektriciteitsaansluiting te beschikken. Deze kan echter niet altijd zomaar meteen worden geïnstalleerd. Het is dan ook mogelijk dat mensen als gevolg hiervan het verduurzamen van hun woning (bijvoorbeeld door het plaatsen van een warmtepomp) even moeten uitstellen.

De impact op de teruglevering van zonne-energie

Zoals eerder op deze pagina reeds werd aangehaald is het zo dat een stroomnet dat overbelast is ook problemen kan veroorzaken voor wat de teruglevering van zonne-energie betreft. De voorbije jaren is het aantal zonnepaneleninstallaties in Nederland met zomaar even 25 procent toegenomen. Dit heeft ervoor gezorgd dat er heel wat meer zonne-energie wordt opgewekt. Op momenten waarop er sprake is van een overbelasting van het stroomnet is het echter niet zomaar mogelijk om deze grote hoeveelheid terug te kunnen leveren aan het stroomnet. Dit vooral wanneer het echt zeer zonnig is.

Veel straten moeten geopend worden

Een stroomnet overbelast laten voor een lange periode is uiteraard niet mogelijk. In de praktijk zou dit er dan ook alleen maar voor gaan zorgen dat de problemen zich verder gaan opstapelen. Om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen is het zo dat er concrete plannen op tafel liggen om het stroomnetwerk te gaan verzwaren. Hiervoor zullen in totaliteit zo’n slordige 20.000 elektriciteitshuisjes bij worden geplaatst. Bovendien zouden één op de drie straten in Nederland open gelegd moeten worden.

Onafhankelijk van stroomnet

Een belangrijke wens waar veel mensen over beschikken is dat ze volledig onafhankelijk willen proberen te worden van het stroomnet. Op deze manier zou een stroomnet dat overbelast raakt voor deze gezinnen geen echt probleem meer gaan vormen. Het probleem is echter dat volledig onafhankelijk worden van het stroomnet hier in Nederland niet mogelijk is. Dat wordt veroorzaakt door de beperkte(re) opbrengst van zonnepaneleninstallaties tijdens de maanden november tot en met februari. Tijdens deze periode is het zo dat zonnepanelen een te beperkte capaciteit leveren om de thuisaccu voldoende op te kunnen laden. Het plaatsen van een thuisbatterij zorgt er in de praktijk in principe voor dat je kan rekenen op een maximale onafhankelijkheid van ongeveer 70 procent.

In lijn met bovenstaande ligt het feit dat mensen soms overwegen om een erg grote thuisaccu aan te schaffen omdat ze op die manier hopen hun onafhankelijkheid te kunnen vergroten. Dit gezegd hebbende is het zo dat er hierbij rekening mee moet worden gehouden dat de mate aan onafhankelijkheid die kan worden gerealiseerd ten opzichte van het stroomnet in grotere mate wordt bepaald door de capaciteit van de zonnepanelen dan de capaciteit waar de thuisbatterij over beschikt. Zelfs wanneer je zou kiezen voor een thuisbatterij van 10 kWh en een zonnepanelencapaciteit van 10.000 WP is het slechts mogelijk om voor maximum 70 procent onafhankelijk te worden van het stroomnet.

Om bovenstaande te kunnen realiseren dient er overigens elke dag sprake te zijn van een gelijkmatige opbrengst van je zonnepaneleninstallatie. In de praktijk is dat vooral tijdens de donkerste maanden van het jaar uiteraard onmogelijk. Doorgaans komt men dan uit op zo’n 60 procent onafhankelijkheid die kan worden gerealiseerd. Ook hiervoor geldt echter dat de specifieke situatie in kwestie daar een niet onaanzienlijke invloed op zal uitoefenen. Hou hier absoluut rekening mee.

Is een thuisbatterij aanschaffen dan wel interessant?

Volledig onafhankelijk worden van het stroomnet is dus hier in Nederland niet mogelijk. Betekent dit dan ook meteen dat het aanschaffen van een thuisbatterij (nog) niet interessant is? Absoluut niet! Zeker wanneer je kijkt naar de steeds hoger oplopende energiekosten kan een investering in een thuisbatterij zeer rendabel zijn. Het is dan ook een uitstekende manier om niet alleen de zelfconsumptie te verhogen, maar daarnaast ook de energiefactuur terug te kunnen dringen.

Wil je de beste deal voor jouw zonnepanelen?

Vraag gratis & vrijblijvend offertes aan via onze website en vergelijk 4 specialisten bij jou in de regio!